Novinky

březen 18 2024

Aprílová časovka Měche­nice – Praha – Měchenice

18.března

datum 01.04.2024

Jede se na apríla a na velikonoční pondělí. Jedná se o měřený trénink se startovním číslem. Nejde tedy o oficiální závod, přesto je pro závodníky připravena zajímavá trať s místy spojenými s českou historií. Část této trati je shodná s časovkou, kterou jeli amatéři při MS v Praze v roce 1981. Tehdy se startovalo v Praze na Smíchově a obrátka byla ve Štěchovicích. My jsme si vybrali jen 20% původní trati z Měchenic na Zbraslav a zpět. Kousek od obrátky kruhový objezd na Zbraslavi se v zámecké kapli nachází hrobka posledních přemyslovců a jsou zde uloženy ostatky Václava II. nebo Elišky Přemyslovny. Ale dejte si pozor, abyste se vrátili na stejnou silnici z které jste na kruhový objezd přijeli a cestu k zámku si nechte až po závodě.

Informace k trati:

Délka: 20 km, profil rovina.

Start: Silnice č. 102 – u dopravní značky kemp v obci Měchenice. Startovní i cílová čára, se nachází na stejném místě.

Trať: Po silnici 102 až do Prahy část Zbraslav, obrátka po 10 km na kruhovém objezdu a stejnou cestou zpět.

Nebezpečná místa: Prakticky žádná, ale pozor na hustý provoz a padající kamení. Závod se jede bez jakéhokoli omezení dopravy. Všichni účastníci jsou povinní dodržovat silniční zákon a startují na vlastní nebezpečí.

Podmínka startu: Prohlášení – které stvrzuji přijetím startovního čísla.
Prohlašuji, že je mi znám můj zdravotní stav a fyzická kondice, které odpovídají náročnosti akce a jsem schopen akci bez újmy na svém zdraví, či na zdraví ostatních osob, závod absolvovat. Budu dodržovat aktuálně platné zákony a nařízení. Jsem si vědom, že se závod jede za plného silničního provozu a na vlastní nebezpečí. Potvrzuji, že mé kolo je zkontrolováno mechanikem a je v dobrém technickém stavu. Zároveň prohlašuji, že přebírám veškerou zodpovědnost za zranění své, za zranění ostatních osob, za zcizení a ztráty, které se mohou přihodit během závodu.

Prezentace: V místě startu a cíle od 10:00 do 10:50, Startovné dobrovolné, Start prvního závodníka v 11:00. Minutový interval startu. Startovní čísla se vrací a je vybírána záloha 100 Kč na 1 ks.

Vyhlášení výsledků: První tři závodníci absolutního pořadí bezprostředně po dojetí posledního závodníka.

Ceny: Na místě – drobné ceny věnované fa.Esatrade s.r.o. (Isostar).