Novinky

listopad 21 2021

Pozvánka na Členskou schůzi Klubu cyklistů Slavia Praha z.s.

21.11.2021

Výbor klubu v souladu s článkem V. stanov klubu, svolává členskou schůzi na den 11.12.2021 v sa­lonku Hotelu Slavia od 18:00. Na schůzi jsou zváni všichni řádní členi, jejich zákonní zástupci, mecenáši a další hosté. Vzhledem ke všem přijatým vládním opatřením, prosíme všechny o jejich dodržování v aktuálním znění. Rovněž vás žádáme o potvrzení účasti, případně v jakém počtu, dále vás prosíme o dodržení času, neboť hlavní vchod do hotelu bude otevřen jen pro nás a to od 17:50 do 18:00.

Program schůze dle návrhu vedení klubu:

18:00 – Slavnostní zahájení, volba pracovního představenstva (návrh výboru – Karel Kopr, Pavel Jelínek a Jiří Hledík) . Volba zapisovatele: (návrh výboru – Jan Kučera) , odsouhlasení programu.

18:15 – Hodnocení sezóny 2021 videoprojekce.

18:35 – Diskuze k sezóně 2021 s občerstvením (občerstvení – tradiční moravská vína, Mattoni, Kofola vánoční edice, domácí cukroví, štrúdl, libeřské chlebíčky a další pochutiny).

19:20 – Vyhlášení nejlepšího závodníka klubu za sezónu 2021 .

19:30 – Plány na sezónu 2022 (námi připravované závody a akce, oslavy 130. výročí založení klubu, závody a akce, kterých se chceme v roce 2022 zúčastnit).

20:00 – Přijetí nových členů a ukončení členství dlouhodobě neaktivním členům.

20:10 – Určení členských příspěvků na následující období.

20:20 – Volba vedení na nadcházející období.

20:30 – Přijetí usnesení, přečtení zápisu.

20:45 – Předpokládaný konec akce.

Karel Kopr v.r. – předseda klubu ¨
Ing. Jiří Hledík MBA v.r. – druhý místopředseda

V Praze dne 10.11.2021