Předběžné propozice závodu

Akademické mistrovství ČR

Závod Jihočeské amatérské ligy

Závod pro širokou veřejnost

 • Datum

  15. 8. 2020, sobota

 • Disciplína

  časovka jednotlivců

 • Čas startu

  od 14:00 se startovním intervalem 1 minuta.

  Pořadí kategorií na startu: Z, AMR-Z, M3, M4, E, D, C, B, A, AMR-M

 • Místo konání

  Elektrárna Temelín

 • Pořadatel

  KC Slavia Praha, z.s.

 • Ředitel závodu

  MUDr. Pavel Jelínek, pavel.jelinek@kcslaviapraha.cz, 728 891 123

 • Trať závodu

  rovinatý plně uzavřený okruh mezi obcí a elektrárnou Temelín. Povrch tvořen z 90% kvalitním asfaltem a z 10% panelovou silnicí

 • Délka trati

  3× 6,57 km okruh = 20 km

  Závodník je sám zodpovědný za počítání absolvovaných okruhů a za správné odbočení do cílového koridoru na konci 3. okruhu.

 • Přihlášky

  prostřednictvím formuláře zde na webu

 • Prezentace

  Infocentrum elektrárny Temelín od 10:00 do 12:30.

  Bezprostředně po ukončení prezentace bude rozlosována a zveřejněna startovní listina. Důrazně upozorňujeme, že prezentace po 12:30 hod nebude z organizačních důvodů umožněna!

 • Podmínka startu

  Startují členové JAL, akademici a příchozí s i bez licence ČSC starší 18 let nebo starší 15 let se souhlasem zákonného zástupce.

 • Startují
  • M3 (muži do 16 let),
  • M4 (muži 17 – 18 let),
  • A (muži 19–29 let),
  • B (muži 30–39 let),
  • C (muži 40–49 let),
  • D (muži 50–59 lel),
  • E (muži 60+),
  • Z (ženy)
  • AMR-M, AMR-Z (Akademické mistrovství ČR muži/ženy): O titul Akademického mistra ČR mohou usilovat studenti akreditovaných vysokých škol ČR všech forem studia a studenti VOŠ. Student je povinen se prokázat platným výkazem o studiu (index, ISIC karta, kopie diplomu). Sportovec musí být studentem vysoké školy nebo vyšší odborné školy, která ho přihlašuje nebo na příslušné škole ukončil studia v kalendářním roce 2020. O titul nemohou usilovat studenti, kteří mají studium přerušeno nebo byli přijati ke studiu a ještě neobdrželi doklady o přijetí. O titul mohou usilovat zahraniční studenti, kteří studují na českých vysokých školách nebo jsou přijati na studijní pobyty (např. v rámci programu Erasmus).

   Udělení mistrovského titulu je podmíněno minimální účastí 4 sportovcků/spor­tovkyň v každé disciplíně.

   Akademici budou zároveň zařazeni do kategorií uvedených výše dle věku a pohlaví.

 • Startovné

  Členové JAL: 150 Kč

  AMR: 0 Kč

  Příchozí: 250 Kč

  Číslo účtu pro platby: 51–1476530247/0100

  Variabilní symbol: členové JAL uvedou startovní číslo, ostatní datum narození ve formátu DDMMRRRR.

  Poznámka pro příjemce: jméno a příjmení závodníka/ů za které je startovné hrazeno

 • Mechanická vozidla

  nejsou povolena

 • Vyhlášení

  do 1 hodiny po dojezdu posledního závodníka do cíle

 • Ceny

  Finanční ceny pro 3 nejlepší ženy a 10 nejlepších mužů

  AMR: dres pro vítěze + medaile, diplomy a věcné ceny pro 3 nejlepší muže a ženy

  Věcné ceny pro 3 nejlepší v každé vypsané věkové kategorii

 • Další

  Závod se koná za plné uzavírky silničního provozu. Trať bude vyznačena šipkami a na důležitých křižovatkách budou přítomni pořadatelé.

  Závod je součástí seriálu JAL.

Přihláška