Předběžné propozice závodu

Akademické mistrovství ČR

Závod Jihočeské amatérské ligy

Závod pro širokou veřejnost

 • Datum

  15. 8. 2020, sobota

 • Disciplína

  časovka jednotlivců

 • Čas startu

  od 14:00 se startovním intervalem 1 minuta.

  Pořadí kategorií na startu: Z, AMR-Z, M3, M4, E, D, C, B, A, AMR-M

 • Místo konání

  Elektrárna Temelín

 • Pořadatel

  KC Slavia Praha, z.s.

 • Trať závodu

  rovinatý plně uzavřený okruh mezi obcí a elektrárnou Temelín. Povrch tvořen z 90% kvalitním asfaltem a z 10% panelovou silnicí

 • Délka trati

  3× 6,57 km okruh = 20 km

  Závodník je sám zodpovědný za počítání absolvovaných okruhů a za správné odbočení do cílového koridoru na konci 3. okruhu.

 • Přihlášky

  členové JAL, akademici a příchozí prostřednictvím formuláře zde na webu, nebo na místě za zvýšené startovné

 • Prezentace

  Infocentrum elektrárny Temelín od 10:00 do 12:30.

  Bezprostředně po ukončení prezentace bude rozlosována a zveřejněna startovní listina. Důrazně upozorňujeme, že prezentace po 12:30 hod nebude z organizačních důvodů umožněna!

 • Podmínka startu

  Startují členové JAL, akademici a příchozí s i bez licence ČSC starší 18 let nebo starší 15 let se souhlasem zákonného zástupce.

 • Startují
  • AMR-M, AMR-Z (Akademické mistrovství ČR muži/ženy): O titul Akademického mistra ČR mohou usilovat studenti akreditovaných vysokých škol ČR všech forem studia a studenti VOŠ. Student je povinen se prokázat platným výkazem o studiu (index, ISIC karta, kopie diplomu). Sportovec musí být studentem vysoké školy nebo vyšší odborné školy, která ho přihlašuje nebo na příslušné škole ukončil studia v kalendářním roce 2020. O titul nemohou usilovat studenti, kteří mají studium přerušeno nebo byli přijati ke studiu a ještě neobdrželi doklady o přijetí. O titul mohou usilovat zahraniční studenti, kteří studují na českých vysokých školách nebo jsou přijati na studijní pobyty (např. v rámci programu Erasmus).

   Akademici budou zároveň zařazeni do kategorií uvedených níže dle věku a pohlaví.

  • M3 (muži do 16 let),
  • M4 (muži 17 – 18 let),
  • A (muži 19–29 let),
  • B (muži 30–39 let),
  • C (muži 40–49 let),
  • D (muži 50–59 lel),
  • E (muži 60+),
  • Z (ženy)
 • Startovné

  Členové JAL: 150 Kč

  AMR: 0 Kč

  Příchozí: 250 Kč

  Uvedená výše startovného je platná v případě přihlášení a uhrazení nejpozději 1 týden před závodem.

  V ostatních případech se částka o 100 Kč navyšuje.

  Číslo účtu pro platby: 51–1476530247/0100

  Variabilní symbol: členové JAL uvedou startovní číslo, ostatní datum narození ve formátu DDMMRRRR.

  Poznámka pro příjemce: jméno a příjmení závodníka/ů za které je startovné hrazeno

 • Mechanická vozidla

  nejsou pro časovku jednotlivců povolena

 • Vyhlášení

  do 1 hodiny po dojezdu posledního závodníka do cíle

 • Ceny

  Finanční ceny pro 3 nejlepší ženy a 10 nejlepších mužů dle následujícího rozpisu.

  AMR: dres pro vítěze + medaile, diplomy a věcné ceny pro 3 nejlepší muže a ženy

  Trofeje + věcné ceny pro 3 nejlepší v každé vypsané věkové kategorii

  muži ženy
1. místo 2.500 Kč 1.500 Kč
2. místo 1.500 Kč 1.000 Kč
3. místo 1.000 Kč 500 Kč
4. místo 700 Kč  
5. místo 500 Kč  
6. místo 300 Kč  
7. místo 200 Kč  
8. místo 100 Kč  
9. místo 100 Kč  
10. místo 100 Kč  
 • Další

  Závod se koná za plné uzavírky silničního provozu. Trať bude vyznačena šipkami a na důležitých křižovatkách budou přítomni pořadatelé.

  Závod je součástí seriálu JAL.

Přihláška