Novinky

duben 20 2020

Covid 19? Stop nebo výzva?

20.dubna

Mnozí z nás nevědí, co s nastalou situací udělat a kdy se rozběhnou závody. Na tuto otázku odpověď neznám. Ale určitě se ještě letos závodit bude. A štěstí přeje připraveným. Jak se tedy správně připravit? Ač je konec dubna, nacházíme se v přechodném období. To jest v čase, který obvykle nastává na konci sezóny nebo mezi dvěma významnými ročními cykly.

Úlohou tohoto období je především pořádně si odpočinout před začátkem další tréninkové fáze v rámci ročního tréninkového cyklu. Hlavní pozornost je proto věnována zotavení. To by mělo probíhat formou aktivní i pasivní. Celkové zatížení se snižuje, tréninkové jednotky jsou kratší a méně intenzivní. V tréninku amatérských i profesionálních cyklistů se zde vyplácí ponechat sportovcům dostatečnou volnost. Je také dobré kolo prokládat dalšími sporty. Prostředky všeobecné tělesné přípravy by měly vykazovat značnou pestrost a variabilitu prostředí. Neměli bychom zapomínat ani na psychologický efekt tohoto období sloužícího k regeneraci. Odpadá nám sice stres ze závodů, ale spousta sportovců pociťuje depresi. Ta může být způsobena například nepříliš povedenou sezónou, pocitem méněcennosti nebo vztek ze super formy a nemožnosti jí prodat.Právě tito sportovci mají problém umět v tomto období správně regenerovat. Mají pocit, že v sezóně něco zanedbali a nyní to musí dohnat. Možná, že jste skutečně v sezóně ledacos zanedbali, tak se na to nyní můžeme zaměřit, ale ne na úkor regenerace. Každé tréninkové období bychom si měli umět užít a nejinak je tomu v období přechodném. Užijte si to, co máte rádi. Konečně máme čas na jindy zanedbávané záliby. Udělejte si čas na rodinu. Dopřejte si klidné procházky v lese, či si běžte zarybařit. Zkrátka užívejte si to, co už zase brzy skončí, neboť znovu nastane tvrdý trénink, na který potřebujeme být odpočatí a plní elánu.

Regenerace a zotavení – hlavní úkol přechodného období
Nehleďme příliš na způsob regenerace, ale na její hlavní záměr. Tím je znovunabytí sil, odstranění únavy a obnova všech funkčních schopností organismu. Komplexní regenerace má pozitivní vliv jak na zdraví tak i na výkon a výkonnost sportovce. Je komplexním dějem, který využívá různé prostředky. Cílem je obnova funkčních schopností organismu. Jen pro úplnost uvedu několik možností zotavení. Možnosti zotavení dělíme na:

 • pasivní odpočinek:
  • spánek
  • masáže
  • koupele
  • sauna atp.
 • aktivní odpočinek:
  • kompenzační cvičení
  • cvičení ve vodě
  • kryoterapie (kombinace metod)
  • doplňkové sporty

Současné přechodné období přichází sice neplánovaně a v neobvyklou dobu, ale umožňuje nám soustředit se na věci, které bychom v normálním závodním období nestíhali. Odstraňte tedy své slabiny. Můžete si zlepšit techniku, vylepšit posed, zaměřit se na překonání nějakého rekordu. To vše nyní můžeme dělat. A až se situace zlepší udělá se krátké přípravné období a vrhneme se zpět do závodění.

Hodně štěstí.