Novinky

říjen 9 2018

Tour de Slavia 2018

9.10.2018

Vážení přátelé, rád bych vás pozval na

Tour de Slavia 2018

U příležitosti 126. výročí založení klubu pořádají SK Slavia Praha, Klub cyklistů Slavia Praha a Odbor přátel SK Slavia Praha. Cyklojízdu z Prahy do Kostelce n.Č.l.

Datum 3.11.2018

Trať jízdy a 4 zastavení

Zastavení první: Současná Slavia – 8:45 – 9:00 sraz před fotbalovým stadionem

Zastavení druhé: Ohrada (první místo Slávistického sportování) 9:30–9:45

Zastavení třetí: Letenská pláň – setkání s historií, shlédnutí závodu Pražská míle a možnost vrátit se do doby začátku. Na Letné měla Slavia své působiště přibližně 30 let 10:00 – 11:00

Zastavení čtvrté: Kostelec nad Černými lesy – hřbitov položení věnce k hrobu zakladatele pana MUDr. Jaroslava Hausmanna 13:30 – 14:00.

Jízda konvoje cyklistů je z okraje Prahy po Černokostelecké ulici až do Kostelce n.Č.l.
Zajišťuje Federal Cars Praha vozy Peugeot. Jízdy se může zúčastnit každý na libovolnou vzdálenost.

Přibližné časy: 11:10 – Výjezd z Letné individuálně do místa srazu 12:00 ul. Černokostelecká poblíž ulice Karosářská – benzinová pumpa Pap Oil, Odtud přes Kutnohorskou do Říčan průjezd Říčany cca 12:30 – 12:40, pokračujeme po Černokostelecké do Mukařova 12:55 – 13:00, přes Vyžlovku, až do Kostelce n.Č.l., kde projíždíme ulicí Pražskou až na nám. Smiřických, kde odbočíme vpravo do ulice Kutnohoská a po 140 metrech vlevo do ulice Svotbínská.
Zde jízda položením věnce končí. Pro jízdu zpět je možné využít i vozy Federal Cars.

Slávisté, děkujeme za podporu této akce a budeme se 3. 11. těšit na hojnou účast.

Za SK Slavia Praha spolek. Petr Pína – ředitel
Za KC Slavia Praha z.s. Karel Kopr – předseda
Zo Odbor přátel SKS. MUDr. Michael Janáček – předseda a Ing. Martin Krob – místopředseda